RoparunTeam217_start_banner

De Bestuursraad heeft grote waardering voor het initiatief en de inspanning van ons team! Zij steunen ons zowel moreel als materieel. Dat is fantastisch en daar zijn we heel blij mee.

Daar staat tegenover dat we natuurlijk met trots de naam Zuyderland profileren in de voorbereiding en tijdens de run. Voorwaarde is wel dat we een team van Zuyderlanders zijn; om ook onderlinge saamhorigheid te bevorderen. Slechts in uiterste nood zal een teamlid van buitenaf mogen worden toegelaten als herhaaldeijke inspanning voor het vinden van een Zuyderlander niet tot resultaat heeft geleid.

Sponsoren

Op deze pagina vind u de sponsoren van het team voor Roparun 2020. Wilt u uw bedrijf ook op deze pagina, dit kan vanaf € 100,--, neem dan contact op via e-mail.