RoparunTeam217_start_banner

ANBI

Stichting Roparunteam 217 heeft de ANBI-status verkregen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Stichting Roparunteam 217 is in oktober 2019 opgericht.

Fiscale gegevens:

RSIN/Fiscaal nummer: 860538382

KvK nummer: 76185206

NL31RABO 0335 2928 01

Doelstelling:

Centrale doelstelling van onze stichting is het verzamelen van zoveel mogelijk geld t.b.v. Roparun en jaarlijks deelnemen op basis van een goede voorbereiding. Daarnaast willen we meer aandacht creëren voor palliatieve zorg.

Contact:

Postadres: Maartveld 22, 6226 DA Maastricht

Beleidsplan:

Het beleidsplan is te lezen via deze link

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2021

Hoofdsponsors